back-to-schoolDe afgelopen week stond het Voedingscentrum volop in de schijnwerpers. De aanval die zij deden op de Superfoods viel niet bij iedereen in goede aarde en leidde tot stevige negatieve reacties. Ik heb er inmiddels zoveel langs zien komen dat ik me afvroeg of ik zelf nog wel iets zou kunnen toevoegen aan deze discussie. Toch kon ik het niet laten om zelf ook iets te schrijven over de gebeurtenissen van de afgelopen week. Ik denk dat het Voedingscentrum op een aantal punten de plank mis slaat en nog veel te leren heeft en daar wil ik wel iets over zeggen.

Inhoud

Het Voedingscentrum zegt op de website: “Er bestaan namelijk geen superfoods. De geclaimde gezondheidseffecten van superfoods zijn onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd.”.  Het is een argument dat vaak wordt gebruikt in de discussie over gezondheidseffecten van vooral natuurlijke producten. Het is hetzelfde argument dat professor Katan gebruikte om de vloer aan te vegen met de gezondheidseffecten van onbewerkte donkere chocolade. Het is een argument dat direct wordt geloofd door de argeloze lezer en toehoorder. Maar het is ook een argument dat onjuist is.

Wie zich kritisch opstelt en probeert te ontdekken hoe het echt zit met de door het Voedingscentrum verfoeide superfoods vindt op Internet talloze wetenschappelijke onderzoeken met bewijs voor de positieve effecten op de gezondheid. Juglen Zwaan heeft een prachtig artikel op zijn website geplaatst met tientallen bronverwijzingen naar dit soort onderzoeken. In dit artikel maakt hij ook duidelijk dat er nogal wat aan te merken is op het paradepaardje van het Voedingscentrum, de Schijf van Vijf.

Het wordt immers steeds duidelijker dat onze voeding een belangrijke reden is voor de extreme toename van gezondheidsproblemen in de afgelopen decennia. Brood en zuivelproducten staan meer en meer ter discussie vanwege aantoonbare schadelijke effecten op het menselijk lichaam. Een organisatie die als missie heeft alle Nederlanders voorlichting te geven over gezond, duurzaam en veilig eten kan niet blijven vasthouden aan denkbeelden die achterhaald lijken te zijn en moet openstaan voor nieuwe inzichten.

Houding

In een eerdere blog heb ik al eens laten blijken veel moeite te hebben met het gegeven dat het Voedingscentrum pretendeert dé waarheid te verkondigen over voeding. Ik zie dat als misplaatste arrogantie. Zoals op zoveel terreinen in het leven geldt ook voor voeding dat er een veelheid aan inzichten is over wat gezond is en wat niet gezond is. Het is een uitdaging om uit die veelheid keuzes te maken die een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid.

Het Voedingscentrum neemt ons ook niet serieus als het de term “wondermiddelen” gebruikt en de angst uitspreekt dat mensen doorslaan naar een een onvolwaardig, eenzijdig eetpatroon. Het is waar dat superfoods op dit moment “hot” zijn en dat de commercie hier handig op inspeelt. Maar voor veel mensen staat de term superfoods gelijk aan voeding die rijk is aan de voor ons noodzakelijke voedings- en bouwstoffen. De chiazaadjes, gojibessen, hennepzaad, algen en omega-3 maken daar onderdeel van uit, maar ook broccoli, boerenkool, spruitjes en ga zo maar door.

Steeds meer mensen nemen afstand van de producten die vol zitten met bedenkelijke toevoegingen die onder de vlag van een E-nummer het predicaat veilig hebben gekregen. Maar nog steeds hebben veel mensen in Nederland een onvolwaardig, ongezond en eenzijdige eetpatroon mede gebaseerd op de adviezen van het Voedingscentrum. Dat is een belangrijke, maar natuurlijk niet de enige, oorzaak van de meer dan 5 miljoen chronisch zieken in Nederland.

Integriteit

In de reacties van de afgelopen week komt regelmatig de belangenverstrengeling met de voedingsindustrie naar voren. Het Voedingscentrum bezweert bij hoog en bij laag dat het onafhankelijk is en voor 100% betaald wordt uit overheidssubsidies. Maar zoals het Engelse gezegde zo mooi luidt:  “Actions speak louder than words”. Het Voedingscentrum roept de problemen over zichzelf af op dit gebied. Een voorbeeld hiervan is de stellingname over kokosolie, een product dat volgens diverse onderzoeken zeer gezond is, maar door het Voedingscentrum in de ban is gedaan. Met Juglen Zwaan ben ik het eens dat het opmerkelijk is dat het voedingscentrum zo weinig aandacht schenkt aan puur natuur en daarmee indirect bewerkte producten promoot.

Tot slot

Ik vind het geweldig dat steeds meer mensen op zoek gaan naar pure, eerlijke en onbewerkte producten omdat ze overtuigd zijn dat goede voeding de basis is (geen garantie!) voor een goede gezondheid. Het is geen gemakkelijke zoektocht omdat diverse deskundigen met de grootste stelligheid de meest uiteenlopende beweringen doen. Uiteindelijk is het niet alleen het Voedingscentrum dat nog veel moet leren, maar wij allemaal. We moeten leren om niet direct alles te geloven wat de media ons voorspiegelt. Het is belangrijk om de aangeboden informatie te toetsen en op basis daarvan je eigen conclusie te trekken. En daarbij is het van groot belang om ook te leren luisteren naar je eigen lichaam dat je meehelpt in jouw zoektocht naar een gezonde leefstijl.

Geef een reactie