Voor de meeste mensen is het een vanzelfsprekendheid om naar de huisarts en eventueel daarna naar het ziekenhuis te gaan bij gezondheidsklachten. Dit is wat wel genoemd wordt de reguliere geneeskunde.

Daarnaast kennen we de alternatieve geneeskunde. De laatste tijd wordt steeds meer de term complementaire geneeskunde gebruikt. Hiermee wordt benadrukt dat sprake is van een aanvulling op de reguliere geneeskunde. Een aanvulling die in mijn beleving niet alleen zeer waardevol is, maar ook noodzakelijk.

In de meeste gevallen kun je zonder verwijzing terecht bij een alternatieve arts of therapeut. Maar waarom zou je voor die route kiezen? In deze blog wil ik een aantal belangrijke voordelen noemen van een alternatieve aanpak.

1. Uitgaan van eigen kracht

De alternatieve geneeskunde richt zich op het stimuleren van het immuunsysteem en het bevorderen van de lichaamseigen geneeskracht of anders gezegd op het stimuleren van het zelfhelend vermogen van de mens. De behandelaar kijkt met een positieve blik naar de krachtige mogelijkheden van het eigen lichaam en probeert deze optimaal te benutten. Dit sluit naadloos aan bij het uitgangspunt van Hippocrates, de grondlegger van de moderne geneeskunde, die zei: “Niet de arts maar het lichaam geneest de ziekte.”.

Dit betekent in de praktijk dat de oplossing niet direct makkelijk wordt gezocht in het voorschrijven van een medicijn dat je dan ook nog eens in veel gevallen de rest van je leven moet gaan gebruiken. De werkwijze is in eerste instantie gericht op het versterken van de lichaamseigen energie, het wegnemen van blokkades en het reinigen van het lichaam door het verwijderen van afvalstoffen. Waar nodig wordt geadviseerd om tijdelijk een voedingssupplement te gaan gebruiken om daarmee het lichaam extra te ondersteunen bij het herstel.

2. Persoonlijke aandacht

De alternatief werkende arts of therapeut neemt ruimschoots de tijd voor je. Je krijgt volop gelegenheid om jouw verhaal te vertellen, om goed duidelijk te maken welke klachten je hebt en welke consequenties dat heeft in je leven. Je krijgt alle ruimte om (kritische) vragen te stellen en je persoonlijke inbreng wordt gestimuleerd omdat dit wezenlijk is voor het welslagen van het traject dat je gaat doorlopen. Door het intensieve contact ontstaat een vertrouwensband waardoor het voor jou makkelijker wordt om dingen te vragen en te delen met je arts/therapeut.

3. Gelijkwaardige relatie

De meeste alternatief werkende artsen en therapeuten hebben een gedegen opleiding achter de rug en hebben, afhankelijk hoelang ze al bezig zijn, een flinke dosis ervaring opgedaan. In het traject dat je gaat doorlopen, is jouw inbreng echter net zo belangrijk als die van hen. Natuurlijk gebruiken zij hun kennis en ervaring om jou te helpen van je klachten af te komen. Ze doen dat niet op basis van autoriteit, maar op basis van gelijkwaardigheid. Dit kan ook niet anders omdat jij zelf vaak de stappen moet zetten om verbeteringen te realiseren. Als je klachten voedingsgerelateerd zijn, krijg je van de arts of therapeut deskundig advies, maar uiteindelijk ben jij wel degene die het moet gaan doen.

Hans Moolenburgh verwoordde het heel mooi in zijn boek: “Op je gezondheid”. Hij schreef: “Wij medici zijn niet uw heersers, ……, maar wij zijn uw nederige adviseurs. Degene die u beter kan maken is niet de arts, hij is alleen de wegwijzer. U bent de hoofdpersoon.”.

4. Een totaalbeeld

Alles hangt met alles samen. De wisselwerking tussen lichaam en geest is groot. In jouw traject in de alternatieve geneeskunde wordt gezocht naar de samenhang tussen de klachten die je hebt. Is er een verband tussen je hoofdpijn en de zeurende pijn in de knie? Worden de maag- en darmklachten alleen veroorzaakt door verkeerde voeding of speelt de stress op het werk of in de relatie hierbij ook een rol. Is jouw kind moe en lusteloos omdat school veel tijd en energie vraagt of zou het ook iets te maken kunnen hebben met de UMTS-mast die recent op het schoolgebouw is geplaatst. De arts of therapeut neemt dit soort zaken en nog vele andere mee als hij probeert vast te stellen op welke wijze hij jou het beste kan helpen.

5. Kostenbesparing

Een consult bij een alternatief arts of therapeut wordt betaald vanuit de aanvullende zorgverzekering waarvoor je extra premie betaalt. In de afgelopen jaren hebben steeds minder mensen gekozen voor deze aanvulling op het basispakket. In eerste instantie lijkt het er dus op dat je duurder uit bent omdat je een deel van de kosten of misschien wel alles zelf moet betalen. Het is echter belangrijk om te realiseren dat je ook fors kunt besparen als je kiest voor een alternatief traject.

De consulten hebben geen invloed op het standaard eigen risico dat iedere verzekerde heeft. Je hebt daarmee de mogelijkheid om minimaal € 350 uit te sparen door geen (reguliere) medicijnen te gaan gebruiken en niet naar het ziekenhuis te gaan voor onderzoeken en bezoeken aan specialisten. Als je volledig kiest voor de alternatieve geneeskunde, valt het te overwegen om een verhoogd eigen risico te nemen en daarmee de premie te verlagen van de basisverzekering. Het geld dat je hiermee uitspaart, kun je eventueel gebruiken voor een aanvullende zorgverzekering met een goede dekking.

Als je kijkt naar de kosten van een behandeltraject bij een alternatieve arts of therapeut dan is dit vaak maar een fractie van de kosten die worden gemaakt bij de behandeling van de klachten in het reguliere circuit. Als meer mensen kiezen voor de uitstekende mogelijkheden van bijv. acupunctuur, homeopathie of natuurgeneeskunde betekent dit een substantiële besparing op de zorgkosten in Nederland. Daar profiteren we met z’n allen van, want dan kunnen de premies voor de zorgverzekering flink naar beneden.

Tot slot

Als je kiest voor een behandeltraject bij een alternatieve arts of therapeut dan krijg je te maken met een vakbekwaam professional die jouw belang voorop stelt en alles op alles zal zetten om je te helpen van de klachten af te komen en je weer beter te voelen. Door hun andere kijk en benadering zijn zij in staat om klachten te verminderen of te verhelpen waar het reguliere circuit geen oplossing voor weet en je naar huis stuurt met het advies om er maar “mee te leren leven”. Ze blijven niet steken bij symptoombestrijding maar zoeken naar de echte oorzaak om zo niet een tijdelijke, maar een blijvende oplossing te realiseren.

Jij bent het waard en ik gun het je van harte dat je de genoemde voordelen zelf mag gaan ervaren en een echte oplossing mag vinden voor je gezondheidsklachten.

Geef een reactie